PRZYŁĄCZA GAZOWE ZGIERZ i ŁÓDŹ

TELEFON DO GAZOWNIKA:

Podłączenie gazu Łódź i Zgierz

KOMPLEKSOWO

Gaz to jedno z paliw na rynku i wiele gospodarstw domach wykorzystuje go do ogrzewania domów. Żeby jednak móc cieszyć się komfortowym ciepłem, konieczne jest najpierw wykonanie przyłącza gazowego. Jeśli są Państwo na etapie szukania firmy, która zajmie się realizacją tego typu zadania, zachęcam do skorzystania z moich usług . Świadczę usługi na terenie Zgierza, Łodzi oraz innych miejscowości w województwie łódzkim Warto dodać, że moja firma dysponuje ogromnym doświadczeniem w wykonywaniu tego typu prac. Ponadto posiadamy specjalistyczne narzędzia, dzięki którym jestem w stanie namierzyć wszelkie nieszczelności wycieku gazu. W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszam do kontaktu. Oprócz Klientów indywidualnych, z moich usług mogą skorzystać również między innymi deweloperzy lub spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Wykonanie przyłącza gazowego to nie wszystko!

Wykonanie przyłącza nie wystarczy, aby do budynku mógł popłynąć gaz. Konieczne jest również spełnienie innych formalnością związanych z tego rodzaju inwestycją. Jakie konkretnie warunki musi zatem spełnić Klient? Pierwszym krokiem jest sporządzenie projektu instalacji, a także zdobycie pozwolenia na jej wykonanie. Następnie można przejść do prac związanych z budową przyłącza. Po realizacji tego kroku, kierownik budowy przeprowadza próbę szczelności. Jeśli cały układ funkcjonuje prawidłowo należy podpisać umowę z dostawcą gazu, który zamontuje licznik. Po tych czynnościach następuje uruchomienie dopływu gazu do punktu. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z wykonaniem przyłącza gazowego, zapraszam do kontaktu.

Instalacja gazowa krok po kroku:

Pierwszym krokiem będzie, podjęcie decyzji, z jakiego sposobu dostarczania gazu będziemy mogli skorzystać. Jeśli w pobliżu naszego domu przebiega sieć, to instalacja gazowa w domu jednorodzinnym będziemy mogli skorzystać z gazu ziemnego. Jeśli jednak nie mieszkamy w pobliżu sieci, będziemy musieli wybrać LPG.

 • Projekt Instalacji Gazowej

  Stworzeniem projektu musi zająć się osoba z odpowiednimi kompetencjami, potwierdzonymi wpisem do rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy. Jeśli planujemy przyłączyć gaz do budynku, w którym taka instalacja nie była przewidziana przez architekta, poza projektem instalacji zewnętrznej, musimy wykonać również projekt sieci wewnętrznej.
  Taki projekt musi spełniać warunki określone przez wybranego przez nas dostawcę gazu. Przed zleceniem wykonania projektu instalacji gazowej, musimy uzyskać pozwolenie na jej stworzenie. O takie pozwolenie możemy starać się wraz z pozwoleniem na budowę domu.
  Zanim zostaną uruchomione dostawy gazu, będziemy musieli okazać poniższe dokumenty:
  projektu wykonanej instalacji,
  oświadczenia kierownika budowy o przeprowadzeniu prac w pełnej zgodności z zatwierdzonym projektem domu,
  pozwolenia na użytkowanie instalacji,
  protokołu z odbioru technicznego oraz próby szczelności instalacji,
  protokołu odbioru kominiarskiego przewodów wentylacyjnych i kominiarskich.

 • Pozwolenie

  Inwestor może uzyskać decyzję pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego razem ze schematem wewnętrznych instalacji gazowych. Jeżeli projekt instalacji nie był składany razem z wnioskiem pozwolenie na budowe lub zgło szenia, to należy uzyskać decyzję pozwolenia i zlecić wykonanie projektu instalacji gazowej. Kosz pozwolenie waha się w granicach od 500zł do 1200zł.
  Przy składaniu wniosku należy dołączyć projekt, pozytywną opinię kominiarską, mape poglondową oraz oświadczenie o prawie dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane.

 • Budowa

  Przy wykonywaniu instalacji gazowej niezbędne jest prowadzenie dziennika budowy, a pracę należy zlecić osobie lub firmie posiadającej uprawnienia. Po zakończeniu budowy każda domowa instalacja gazowa musi zostać sprawdzona – instalacje gazowe muszą przejść próbę szczelności w obecności kierownika budowy i odbiorcy gazu, który otrzymuje sporządzony protokół.

Cena wykonania instalacji gazowej w domu zależy od regionu kraju i zastosowanych materiałów. Oprócz ceny projektu technicznego, należy doliczyć koszty związane z usługami geodezyjnymi.

 • Umowa z dostawcą gazu

   

  Przede wszystkim należy złożyć wniosek o zawarcie umowy, co można uczynić osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając wniosek pocztą, w tym także pocztą elektroniczną. Po podpisaniu umowy z dostawcą paliwa następuje montaż gazomierza i zostaje podany termin rozpoczęcia dostawy.

Przyłączenie do sieci gazowej Łódź i Zgierz

OD A DO Z

Przyłącza gazowe Łódź i Zgierz dzielimy z przeznaczeniem na gaz LPG – czyli gaz płynny, magazynowany w zbiorniku na zewnątrz budynku oraz na gaz ziemny – dostarczany z centralnej (miejskiej) sieci gazowej. W domach jednorodzinnych gaz wykorzystuje się w celach grzewczych – do centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, a także do gotowania na kuchennych płytach grzewczych. Domową instalacje gazową można wykonać z dwóch rodzajów materiałów, miedzi albo stali. W obu przypadkach instalacja jest bezpieczna i spełnia swoje zadania. Jedynym warunkiem jest wykonanie przyłącza zgodnie ze specyfiką materiału oraz projektem. Obecnie do prowadzenia rur w ziemi stosujemy rury PE i przejścia w stal/PE. 

Do wykonania takiego przyłącza gazowego musimy zrealizować następujące kroki:

 • Złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Wniosek o warunki przyłączenia można przesłać pocztą albo złożyć bezpośrednio w najbliższym oddziale OSD lub u wybranego sprzedawcy paliwa gazowego. Po otrzymaniu warunków przyłączenia dowiemy się jaki będzie koszt doprowadzenia gazu do domu.
 • Podpisać umowę o przyłączenie do sieci gazowej.
 • Zlecić projekt wewnętrznej instalacji gazowej.

Najlepiej powierzyć wykonanie w ramach projektu i pozwolenia na budowę uprawnionemu wykonawcy. O taką decyzję możemy wystąpić w urzędzie administracji publicznej np. w Gwiaździste Niebo czy Gminie. Po zakończeniu budowy wykonawca przeprowadza próbę szczelności instalacji gazowej (ważna 6 miesięcy) oraz sprawdza sprawność komina i kanałów wentylacyjnych, co potwierdza umowa.

 • Podpisać umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego
 • Złożyć wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego

Po spełnieniu powyższych kryteriów urzędowych oraz zatwierdzenie dokumentacji przez odpowiednie organy można przystąpić do realizacji przyłącza. Na początek kluczowe jest określenie jakiego typu gaz ziemny będzie doprowadzony do domu lub lokalu. określenie typu gazu ma duży wpływ na efektywność grzania a przede wszystkim na energooszczędność. Skład gazu może się nieco różnić w zależności od lokalizacji oraz dostawcy.

GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI I DOSTEPNOŚCI

ŁÓDŹ ZGIERZ - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

PODŁĄCZANIE KUCHENEK GAZOWYCH I MONTAŻ PIECÓW GAZOWYCH